Göteborgs universitet

Juridiska Föreningen i Göteborg är en ideell förening för alla juriststudenter på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Föreningen grundades 1968 och har som ambition att tillvarata samtliga juriststudenter i Göteborgs intressen, genom att anordna olika former av evenemang, såsom sittningar, idrottsturneringar, quizkvällar, baler och mycket mer. Dessutom har vi vår egen tidning Rättstrycket, egna fotbollslag och bedriver samtidigt utbildningsbevakning.

Hemsida: www.juridiskaforeningen.se 

Kontaktuppgifter ordförande