Lunds universitet

Juridiska Föreningen är Lunds juridikstuderandes kår och har ca 1400 medlemmar. Föreningen grundades år 1884 som en social förening och fick år 1996 studentkårstatus med ansvar för utbildningsbevakningen vid Juridiska Fakulteten i Lund. Föreningens verksamhet bygger främst på ideellt engagemang, men ordförande och vice ordförande är arvoderade. Juridiska Föreningen i Lund är en del av Lunds Universitets Studentkårer och samarbetet Studentlund.

Hemsida: www.jf.se

Kontaktuppgifter ordförande

  • Namn: Emmy Svensson
  • Telefon:  070- 355 52 99
  • Mail: ordf@jf.se