Örebro universitet

JF Örebro är en politiskt och religiöst obunden fristående ideell förening för studenter som läser juridik och internationell rättsvetenskap vid Örebro universitet. JF Örebro har som självständig förening funnits i sedan 2008. Verksamheten har pågått långt innan dess men har fram till 2008 fungerat som en gren under Örebro Studentkår. JF Örebro erbjuder studenterna vid det rättsvetenskapliga och juridiska programmet en självständig plattform för sammankomst, samverkan och social förlustelse i en miljö som är helt inriktad på studenter inom de juridiska ämnena.

Hemsida: www.jforebro.se

Kontaktuppgifter ordförande

  • Namn: Hedda Lindahl
  • Mail: ordforande@jforebro.se