Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) är en partipolitiskt och religiöst oberoende ideell förening under Umeå studentkår för studenter som läser vid juristprogrammet eller andra fristående juridiska kurser vid Umeå universitet. JF bildades i samband med skapandet av juristprogrammet år 1991. JF representerar sina medlemmar gentemot Umeå Studentkår, Umeå universitet, Juridiska institutionen samt mot andra juristutbildningar i Sverige.

Hemsida: www.jf-umea.se

Kontaktuppgifter ordförande