Stadgar

Här kan du ta del av JURO:s stadgar. Senast uppdaterat 29 september 2018, på extrainsatt årsmöte i Uppsala. Tryck på texten för att öppna:

Stadgar för JURO