Styrdokument

Här kan du ta del av JURO:s stadgar. Senast uppdaterat 23 februari 2022, på extrainsatt årsmöte i Karlstad. Tryck på texten för att öppna:

Stadgar för JURO

 

Här kan du ta del av JURO:s riktlinjer för ordförande respektive vice ordförande. Senast uppdaterat 23 februari 2022, på extrainsatt årsmöte i Karlstad. Tryck på texten för att öppna:

Riktlinjer för ordförande

Riktlinjer för vice ordförande