Styrelseprotokoll

Här kan du ta del av JURO:s styrelseprotokoll (tryck på texten för att öppna):

2018:

Årsmöte Göteborg (17/11-2018)

2019:

Styrelsemöte Karlstad (23/2-2019)

Styrelsemöte Lund (13/4-2019)

Styrelsemöte Uppsala (28/9-2019)

Årsmöte Stockholm (23/11-2019)

2020:

Extrainsatt årsmöte Karlstad (29/2-2020) (Dokumentet har signerats digitalt, för verifiering kontakta vice@juro.se)