Styrelsen 2022

Stina Brander       

Rickard Carlsson   

Alva Johansen               

My Darling                       

Emmy Svensson              

Ellen Såthén               

Rojan Arikan

Anton Holm   

Dennis Engström   

Leopold Rengård      

Carl Ekvall               

Wilma Markholm    

Ingvild Regius Nygaard

Fanny Sandberg        

Nathalie Der Danielian  

Julia Garpelin Samuelsson                     

 

Ordförande JURO

Vice ordförande JURO

Ordförande JF Uppsala

Ordförande studieutskottet JF Uppsala

Ordförande JF Lund

Ordförande utbildningsutskottet JF Lund

Vice ordförande JF Örebro

Utbildningsansvarig JF Örebro

Vice ordförande JF Stockholm

Studiebevakande utskottet JF Stockholm

Ordförande JF Göteborg

Utbildningsansvarig JF Göteborg

Utbildningsansvarig JF Umeå

Vice-utbildningsansvarig JF Umeå

Ordförande JF Karlstad

Utbildningsansvarig JF Karlstad