Styrelsen 2019

Victor Abrahamsson, ordförande JURO

Rebecca Hörnell, vice ordförande JURO

Frida Gommel, ordförande JF Uppsala

Arvid Bertilsson, ordförande studieutskottet JF Uppsala

Ella Sjöbeck, ordförande JF Lund

Bodil Ritzén, styrelseledamot JF Lund

Christoffer Isaksson, ordförande JF Göteborg

Wilma Nordlund, utbildningsansvarig JF Göteborg

Sam Bidi, ordförande JF Stockholm

Miranda Wallin, vice ordförande Linjerådet Stockholm

Jonatan Stentorp, vice ordförande JF Örebro

Jakob Matell, utbildningsansvarig JF Örebro

Anton Okic, utbildningsansvarig JF Umeå

Hilda Ivarsson, utbildningsansvarig JF Karlstad