Fanny Sandberg (Ordförande JURO)

Wilma Granbom (Vice ordförande JURO)

Isak Sandell (Ordförande JF Uppsala)

Albin Högberg (Utbildningsansvarig JF Uppsala)

Ellen Palmgren (Ordförande JF Lund)

Sofie Svanberg (Ordförande utbildningsutskottet JF Lund)

Anton Holm (Vice ordförande JF Örebro)

Alexander Stjernlycke Rickmer (Utbildningsansvarig JF Örebro)

Carl Spets (Vice ordförande JF Stockholm)

Anna Lindgren (Sekreterare JF Stockholm)

Hassan Othman (Ordförande JF Göteborg)

Josefin Mannevik (Utbildningsansvarig JF Göteborg)

Olof-Petter Häggström (Utbildningsansvarig JF Umeå)

Ludvig Andersson (Vice-utbildningsansvarig JF Umeå)

Wilma Landahl (Ordförande JF Karlstad)

Julia Garpelin Samuelsson (Utbildningsansvarig JF Karlstad)