Fanny Sandberg (ordförande JURO)

Wilma Granbom (vice ordförande JURO)

Alva Johansen (Ordförande JF Uppsala)   

My Darling (Ordförande studieutskottet JF Uppsala) 

Ellen Palmgren (Ordförande JF Lund) 

Sofie Svanberg (Ordförande utbildningsutskottet JF Lund)   

Anton Holm(Vice ordförande JF Örebro)

Alexander Stjernlycke Rickmer (Utbildningsansvarig JF Örebro)

Dennis Engström (Vice ordförande JF Stockholm)

Leopold Rengård (Studiebevakande utskottet JF Stockholm)

Carl Ekvall (Ordförande JF Göteborg)  

Eliaz Utbult (Utbildningsansvarig JF Göteborg)

Ingvild Regius Nygaard (Utbildningsansvarig JF Umeå)

Fanny Sandberg (Vice-utbildningsansvarig JF Umeå)   

Wilma Landahl (Ordförande JF Karlstad)

Julia Garpelin Samuelsson (Utbildningsansvarig JF Karlstad)