Kandidera till JURO:s presidium 2022

Den 27/11 hålls JURO:s årsstämma. Under sammanträdet sker val till JURO:s presidium för verksamhetsåret 2022. Presidiet består av två poster: Ordförande samt Vice ordförande, vilka är möjliga att söka. Vi önskar ha er ansökan tillhanda senast 20/11 kl. 12.00. Ansökan skickas per mail till JURO:s sittande ordförande på ordf@juro.se.

Om du väljer att söka någon av posterna kommer du att bli kontaktad och förväntas närvara under en del av mötet då du har möjlighet att presentera dig och dina mål och visioner med JURO och styrelsen har möjlighet att ställa frågor.

Leave a Reply