Karlstad universitet

Juridiska föreningen i Karlstad är en politiskt och religiöst obunden förening för juridikstuderande i Karlstad. Juridiska föreningen bedriver såväl social som studiebevakande verksamhet. Detta innefattar bl.a. gästföreläsningar, evenemang med näringslivet, middagar och banketter samt idrottsverksamhet. Föreningens studiebevakande del representerar juriststudenterna i de rådgivande organ som rör juridik vid Karlstads Universitet.

Hemsida: www.jfkarlstad.se

Kontaktuppgifter ordförande