Stockholms univeristet

Juridiska Föreningen bildades år 1907 och är således den äldsta fakultetsföreningen vid Stockholms Universitet samt den tredje äldsta Juridiska Föreningen. Juridiska Föreningen har runt 2500 aktiva medlemmar. Samtliga medlemmar är inskrivna på Juristprogrammet. Föreningen återfinns på Frescatiområdet i Juristernas Hus. Juridiska Föreningen är ansvarig för bland annat Juristdagarna som är Nordens största arbetsmarknadsmässa för jurister.

Hemsida: www.jurstud.com

Kontaktuppgifter ordförande

  • Namn: Marija Gorlova
  • Telefon: 070 685 45 25
  • Mail: marija.gorlova@jurstud.com