Uppsala universitet

Juridiska föreningen i Uppsala (JF Uppsala) är studentkår för juriststudenter och lantmätarstudenter som studerar vid Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet. JF Uppsala grundades redan år 1844, vilket gör oss till Nordens äldsta juridiska förening. Vår verksamhet utgår från våra tre ben: studiebevakning, studiesocial verksamhet och kontakt med näringslivet. Sedan 2016 är JF Uppsala studentkår vid Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet. Vi har idag fler än 1500 medlemmar och det finns ungefär 150 ämbeten fördelade på ungefär 100 engagerade.

Hemsida: www.jf-uppsala.se

Kontaktuppgifter ordförande