Karlstad universitet

Juridiska föreningen i Karlstad är en politiskt och religiöst obunden förening för juridikstuderande i Karlstad. Juridiska föreningen bedriver såväl social som studiebevakande verksamhet. Detta innefattar bl.a. gästföreläsningar, evenemang med näringslivet, middagar och banketter samt idrottsverksamhet. Föreningens studiebevakande del representerar juriststudenterna i de rådgivande organ som rör juridik vid Karlstads Universitet.

Hemsida: www.jfkarlstad.se

Kontaktuppgifter ordförande

Göteborgs universitet

Juridiska Föreningen i Göteborg är en ideell förening för alla juriststudenter på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Föreningen grundades 1968 och har som ambition att tillvarata samtliga juriststudenter i Göteborgs intressen, genom att anordna olika former av evenemang, såsom sittningar, idrottsturneringar, quizkvällar, baler och mycket mer. Dessutom har vi vår egen tidning Rättstrycket, egna fotbollslag och bedriver samtidigt utbildningsbevakning.

Hemsida: www.juridiskaforeningen.se 

Kontaktuppgifter ordförande

Lunds universitet

Juridiska Föreningen är Lunds juridikstuderandes kår och har ca 1400 medlemmar. Föreningen grundades år 1884 som en social förening och fick år 1996 studentkårstatus med ansvar för utbildningsbevakningen vid Juridiska Fakulteten i Lund. Föreningens verksamhet bygger främst på ideellt engagemang, men ordförande och vice ordförande är arvoderade. Juridiska Föreningen i Lund är en del av Lunds Universitets Studentkårer och samarbetet Studentlund.

Hemsida: www.jf.se

Kontaktuppgifter ordförande

  • Namn: Emmy Svensson
  • Telefon:  070- 355 52 99
  • Mail: ordf@jf.se

Stockholms univeristet

Juridiska Föreningen bildades år 1907 och är således den äldsta fakultetsföreningen vid Stockholms Universitet samt den tredje äldsta Juridiska Föreningen. Juridiska Föreningen har runt 2500 aktiva medlemmar. Samtliga medlemmar är inskrivna på Juristprogrammet. Föreningen återfinns på Frescatiområdet i Juristernas Hus. Juridiska Föreningen är ansvarig för bland annat Juristdagarna som är Nordens största arbetsmarknadsmässa för jurister.

Hemsida: www.jurstud.com

Kontaktuppgifter ordförande

  • Namn: Marija Gorlova
  • Telefon: 070 685 45 25
  • Mail: marija.gorlova@jurstud.com

Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) är en partipolitiskt och religiöst oberoende ideell förening under Umeå studentkår för studenter som läser vid juristprogrammet eller andra fristående juridiska kurser vid Umeå universitet. JF bildades i samband med skapandet av juristprogrammet år 1991. JF representerar sina medlemmar gentemot Umeå Studentkår, Umeå universitet, Juridiska institutionen samt mot andra juristutbildningar i Sverige.

Hemsida: www.jf-umea.se

Kontaktuppgifter ordförande

Uppsala universitet

Juridiska föreningen i Uppsala (JF Uppsala) är studentkår för juriststudenter och lantmätarstudenter som studerar vid Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet. JF Uppsala grundades redan år 1844, vilket gör oss till Nordens äldsta juridiska förening. Vår verksamhet utgår från våra tre ben: studiebevakning, studiesocial verksamhet och kontakt med näringslivet. Sedan 2016 är JF Uppsala studentkår vid Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet. Vi har idag fler än 1500 medlemmar och det finns ungefär 150 ämbeten fördelade på ungefär 100 engagerade.

Hemsida: www.jf-uppsala.se

Kontaktuppgifter ordförande

Örebro universitet

JF Örebro är en politiskt och religiöst obunden fristående ideell förening för studenter som läser juridik och internationell rättsvetenskap vid Örebro universitet. JF Örebro har som självständig förening funnits i sedan 2008. Verksamheten har pågått långt innan dess men har fram till 2008 fungerat som en gren under Örebro Studentkår. JF Örebro erbjuder studenterna vid det rättsvetenskapliga och juridiska programmet en självständig plattform för sammankomst, samverkan och social förlustelse i en miljö som är helt inriktad på studenter inom de juridiska ämnena.

Hemsida: www.jforebro.se

Kontaktuppgifter ordförande

  • Namn: Hedda Lindahl
  • Mail: ordforande@jforebro.se