OM JURO.SE

JURO inrättades den 2 oktober 1993 och är en nationell samarbetsorganisation som samlar representanter från Juridiska Föreningen från de lärosäten där juristexamina utfärdas. Organisationens verksamhetsområde är studentfackliga och utbildningspolitiska frågor som berör Sveriges juriststudenter.
På vår hemsida finner du aktuella dokument och information om vår organisation.

Styrdokument

VISA DOKUMENT

Styrelseprotokoll

VISA DOKUMENT

VAR JURO FINNS

Göteborgs universitet

Juridiska Föreningen är en förening för alla juriststudenter i Göteborg och gör allt från att anordna olika former av evenemang till att bedriva utbildningsbevakning.

Lunds universitet

Juridiska Föreningen är Lunds juridikstuderandes kår och har ca 1400 medlemmar. Föreningen grundades år 1884 och fick studentkårstatus år 1996. 

Stockholms univeristet

Juridiska Föreningen vid Stockholms Universitet är en fakultetsförening för juris. studerande vid Stockholms Universitet.

Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en partipolitiskt och religiöst oberoende ideell förening för juriststudenter.

Uppsala universitet

Juridiska Föreningen i Uppsala grundades 1844 och erhöll kårstatus 2016. Föreningen har idag drygt 1500 medlemmar och ungefär 100 engagerade.

Örebro universitet

Juridiska Föreningen vid Örebro universitet bedrivs av studenter, för studenter, och verkar inom allt från utbildningsfrågor till social samverkan.

Karlstad universitet

Juridiska föreningen i Karlstad är en politiskt och religiöst obunden förening för juridikstuderande i Karlstad. 

HUR VI KAN HJÄLPA DIG

JURO sammanträder ansvariga för utbildningsbevakningen från samtliga lärosäten i Sverige för att samarbeta i frågor som rör juristprogrammet generellt. Bland annat har JURO diskuterat tingsnotarietjänstgöringen eftersom den har ansetts utgöra en orsak till stress inom utbildningen och försämrad studenthälsa. JURO har även diskuterat utbud av fördjupningskurser, psykisk ohälsa på juristprogrammet och andra viktiga utbildningsrelaterade frågor.


JURO är ett värdefullt verktyg inom utbildningsbevakningen eftersom den ger inblick i samtliga utformningar av juristprogrammet och ökar kompetensen kring frågor som rör utbildningen. Sedan hösten 2018 består JURO av samtliga sju universitet där juristexamina utfärdas.