Kandidera till posten som revisor

Ta chansen och kandidera till posten som revisor för JURO under verksamhetsåret 2022. Posten kommer tillsättas på det extrainsatta årsmötet den 23 februari 2022. Hör av dig till ordf@juro.se om du vill kandidera till posten eller om du har några frågor!

Kandidera till JURO:s presidium 2022

Den 27/11 hålls JURO:s årsstämma. Under sammanträdet sker val till JURO:s presidium för verksamhetsåret 2022. Presidiet består av två poster: Ordförande samt Vice ordförande, vilka är möjliga att söka. Vi önskar ha er ansökan tillhanda senast 20/11 kl. 12.00. Ansökan skickas per mail till JURO:s sittande ordförande på ordf@juro.se. Om du väljer att söka någon […]

Kandidera till Ordförande och Vice ordförande för 2021!

Den 28/11 hålls JURO:s årsstämma vilket innebär val av nytt presidium. Önskar ni ansöka till någon av posterna så önskar vi ha er ansökan tillhanda senast 19/11 kl. 12.00, ansökan skickas per mail till JURO:s sittande ordförande på ordf.juro@jf.se. Väljer du att ansöka till någon av posterna kommer du att bli kontaktad och förväntas närvara […]

JURO har valt ny ordförande

Den 23 november hölls JURO:s årsmöte i Stockholm. På årsmötet diskuterades flera viktiga frågor; däribland att ändra föreningens stadgar för att klara av en mer omfattande verksamhet framöver samt det remissvar JURO skrivit till Domstolsverket. På årsmötet valdes också ny ordförande samt vice ordförande för verksamhetsåret 2020. Ny ordförande är Minna Åström, tidigare utbildningsansvarig och […]

JURO riktar kritik mot Domstolsverkets notarieöversyn

Den 20 december avslutas remisstiden för den så kallade Notarieöversynen. Utredningen har välkomnats av hela juristbranschen som ett viktigt steg i att stävja den ohållbara betygshetsen som råder på juristprogrammet. Utredarens uppdrag har varit att se över kriterierna för antagning till notarietjänstgöringen och JURO har varit en av de remissinstanser som fått lämna synpunkter på […]

Styrelsemöte i Uppsala

Sista helgen i september samlades JURO:s styrelse i Uppsala för höstterminens första möte. Under mötet diskuterades flera viktiga frågor; däribland domstolsverkets översyn av notarietjänstgöringen, föreningarnas studentinflytande samt viktiga organisationsförändringar i JURO. Protokoll: Styrelsemöte Uppsala (28:9-2019)

Fakulteten måste ta digitaliseringen på allvar

I april förra året anordnade Örebro universitet en konferens med temat ”Digitaliseringen och den förändrade juristrollen”. En av lärdomarna från konferensen var att juristutbildningens innehåll måste ses över så att morgondagens jurister kan möta de nya utmaningar som en digitaliserad juristbransch innebär. Samtidigt föreslås i den nya biblioteksutredningen en omfattande digitalisering av svensk litteratur och […]