JURO:s styrelse består av ordförande, vice ordförande och 14 ledamöter.

Varje medlemsförening utser två ledamöter till styrelsen. Varje medlemsförening får även utse ett obegränsat antal ersättare för de av föreningen valda ledamöterna.

Styrelseledamöter innehar sitt uppdrag tills dess att medlemsförening utser en annan ledamot i dennes ställe, eller tills dess att ledamoten själv avsäger sig sitt uppdrag.

Styrelsen för 2024 består av följande:

Isak Sandell – Ordförande

Ludvig Andersson – Vice ordförande

F.n. vakant – JF Göteborg

Tilda Ramstedt – JF Göteborg

Wilma Landahl – JF Karlstad

Jan Hämmerle – JF Karlstad

Sofie Svanberg – JF Lund

Wendela Muhola – JF Lund

Daniel Johansson – JF Stockholm

Emil Wallmark – JF Stockholm

Berna Bleta – JF Umeå

Einar Kling – JF Umeå

Jasmine Carlsson – JF Uppsala

Ellinore Rosvall – JF Uppsala

Alexander Persson – JF Örebro

Axel Stenmalm Wolke – JF Örebro