Styrelsen 2022

Stina Brander (ordförande JURO)

Rickard Carlsson (vice ordförande JURO)

Alva Johansen (Ordförande JF Uppsala)   

My Darling (Ordförande studieutskottet JF Uppsala) 

Emmy Svensson (Ordförande JF Lund) 

Ellen Såthén (Ordförande utbildningsutskottet JF Lund)   

Rojan Arikan (Vice ordförande JF Örebro)

Anton Holm (Utbildningsansvarig JF Örebro)

Dennis Engström (Vice ordförande JF Stockholm)

Leopold Rengård (Studiebevakande utskottet JF Stockholm)

Carl Ekvall (Ordförande JF Göteborg)  

Wilma Markholm (Utbildningsansvarig JF Göteborg)

Ingvild Regius Nygaard (Utbildningsansvarig JF Umeå)

Fanny Sandberg (Vice-utbildningsansvarig JF Umeå)   

Wilma Landahl (Ordförande JF Karlstad)

Julia Garpelin Samuelsson (Utbildningsansvarig JF Karlstad)