• Styrelsemöte i Uppsala

    Sista helgen i september samlades JURO:s styrelse i Uppsala för höstterminens första möte. Under mötet diskuterades flera viktiga frågor; däribland domstolsverkets översyn av notarietjänstgöringen, föreningarnas studentinflytande samt viktiga organisationsförändringar i JURO. Protokoll: Styrelsemöte Uppsala (28:9-2019)

  • Fakulteten måste ta digitaliseringen på allvar

    I april förra året anordnade Örebro universitet en konferens med temat ”Digitaliseringen och den förändrade juristrollen”. En av lärdomarna från konferensen var att juristutbildningens innehåll måste ses över så att morgondagens jurister kan möta de nya utmaningar som en digitaliserad juristbransch innebär. Samtidigt föreslås i den nya biblioteksutredningen en omfattande digitalisering av svensk litteratur och […]