• Protokoll från styrelsemöte 1 April

    Protokoll från styrelsemöte som hölls 1 april i Karlstad.

  • Kandidera till posten som JURO:s revisor

    Ta chansen och kandidera till posten som revisor för JURO under verksamhetsåret 2023. Posten kommer tillsättas på det extrainsatta årsmötet den 16 februari 2023. Hör av dig till ordf@juro.se om du vill kandidera till posten eller om du har några frågor!

  • Kandidera till JURO:s presidium 2023

    Den 19/11 hålls JURO:s årsstämma. Under sammanträdet sker val till JURO:s presidium för verksamhetsåret 2023. Presidiet består av två poster: Ordförande samt Vice ordförande, vilka är möjliga att söka. Vi önskar ha er ansökan tillhanda senast 11/11 kl. 12.00. Ansökan skickas per mail till JURO:s sittande ordförande på ordf@juro.se.