I april förra året anordnade Örebro universitet en konferens med temat ”Digitaliseringen och den förändrade juristrollen”. En av lärdomarna från konferensen var att juristutbildningens innehåll måste ses över så att morgondagens jurister kan möta de nya utmaningar som en digitaliserad juristbransch innebär.

Samtidigt föreslås i den nya biblioteksutredningen en omfattande digitalisering av svensk litteratur och forskning. Budskapet från samhället är glasklart: ansvariga för juristutbildningar vid svenska lärosäten måste ta sin roll som utbildare av den digitala generationens jurister på allvar.

Juridiska föreningen i Uppsala är därför orolig för den utveckling vi har iakttagit under det senaste året på Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet. För ett år sedan infördes på två av juristutbildningens terminskurser ett förbud för studenter att använda datorer i centrala moment av undervisningen, kallat datorförbudet. I dagsläget omfattas tre av utbildningens totalt nio terminer av förbudet. Dessutom släpar arbetet med att digitalisera tentamensskrivningarna efter; studenter på grundterminer skriver fortfarande femtimmarstentor med papper och penna, något som knappast längre förekommer i arbetslivet.

Det problematiska med datorförbudet är inte bara inskränkningen av vuxna studenters fria val av studieteknik. Problemet, som Juridiska föreningen ser det, ligger i den avsaknad av ansvarstagande som fakultetens inställning till digitalisering visar på.

Morgondagens jurist måste vara beredd på en ny juristbransch, där allt ifrån rättskällor till mötesplattformar är förflyttade till den digitala världen. Likaså måste morgondagens jurist vara beredd på att snabbt kunna söka, systematisera och sålla information i stora digitala kunskapsplattformar. Att i en tid då allt högre krav på digital kompetens ställs är det därmed att skjuta sin egen utbildning i foten att förhindra studenter från att förbereda sig på just detta.

Från berörda beslutsfattares håll framhölls som skäl för datorförbudet att det skulle gynna utbildningens kvalitet genom att förbättra diskussionsklimatet. Juridiska föreningen är i högsta grad mån om utbildningens kvalitet. Vi tror dock inte att nyckeln till ett förbättrat diskussionsklimat ligger i att begränsa användningen av digitala hjälpmedel. Goda diskussioner skapas av förberedelse, studenters goda metodförståelse och av lärares strukturerande stöd, något berörda beslutsfattare tycks ha glömt i sin iver att skylla de danande studieresultaten på lata studenter och datorskärmar. Facit efter två terminer med datorförbud visar även föga förvånande att studieresultaten på kurser med förbuden har varit oförändrade. Detta, om inte annat, borde få fakulteten att rannsaka sig själva och sin inställning till digitaliseringen.

Tyvärr har vår kritik mottagits svalt av berörda beslutsfattare, som i juni i år avstyrkte vårt förslag om att upphäva datorförbuden. Beslutet innebär ett stort bakslag för Juridiska föreningen och de juriststudenter vi företräder. Men det är inte bara ett bakslag för oss. Det är även, och kanske främst, ett bakslag för hela juristbranschen.

Tiden då papper och penna var den arbetsverksamme juristens huvudsakliga verktyg är för länge sedan passerad. Det är hög tid för berörda beslutsfattare vid Juridiska fakulteten att ta digitaliseringen på allvar och avskaffa det datorförbud som aldrig borde ha införts. Om Juridiska fakulteten är seriös i sitt strävande efter en högre kvalitet i utbildningen bör man istället fokusera på konstruktiva förändringar som ligger i linje med samhällsutvecklingen.

Frida Gommel

ordförande, juridiska föreningen i Uppsala

Arvid Bertilsson

ordförande, studieutskottet, juridiska föreningen i Uppsala

 

Här kan du läsa debattartikeln i Uppsala Nya Tidning (UNT).

No responses yet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *