JURO har valt ny ordförande

Den 23 november hölls JURO:s årsmöte i Stockholm. På årsmötet diskuterades flera viktiga frågor; däribland att ändra föreningens stadgar för att klara av en mer omfattande verksamhet framöver samt det remissvar JURO skrivit till Domstolsverket. På årsmötet valdes också ny ordförande samt vice ordförande för verksamhetsåret 2020. Ny ordförande är Minna Åström, tidigare utbildningsansvarig och […]

JURO riktar kritik mot Domstolsverkets notarieöversyn

Den 20 december avslutas remisstiden för den så kallade Notarieöversynen. Utredningen har välkomnats av hela juristbranschen som ett viktigt steg i att stävja den ohållbara betygshetsen som råder på juristprogrammet. Utredarens uppdrag har varit att se över kriterierna för antagning till notarietjänstgöringen och JURO har varit en av de remissinstanser som fått lämna synpunkter på […]

Styrelsemöte i Uppsala

Sista helgen i september samlades JURO:s styrelse i Uppsala för höstterminens första möte. Under mötet diskuterades flera viktiga frågor; däribland domstolsverkets översyn av notarietjänstgöringen, föreningarnas studentinflytande samt viktiga organisationsförändringar i JURO. Protokoll: Styrelsemöte Uppsala (28:9-2019)

Fakulteten måste ta digitaliseringen på allvar

I april förra året anordnade Örebro universitet en konferens med temat ”Digitaliseringen och den förändrade juristrollen”. En av lärdomarna från konferensen var att juristutbildningens innehåll måste ses över så att morgondagens jurister kan möta de nya utmaningar som en digitaliserad juristbransch innebär. Samtidigt föreslås i den nya biblioteksutredningen en omfattande digitalisering av svensk litteratur och […]