Protokoll från styrelsemöte som hölls 1 april i Karlstad.