Styrdokument

Här kan du ta del av JURO:s stadgar. Senast uppdaterat 23 februari 2022, på extrainsatt årsmöte i Karlstad. Tryck på texten för att öppna: Stadgar för JURO   Här kan du ta del av JURO:s riktlinjer för ordförande respektive vice ordförande. Senast uppdaterat 23 februari 2022, på extrainsatt årsmöte i Karlstad. Tryck på texten för […]

Styrelseprotokoll

Här kan du ta del av JURO:s styrelseprotokoll (tryck på texten för att öppna): 2018: Årsmöte Göteborg (17/11-2018) 2019: Styrelsemöte Karlstad (23/2-2019) Styrelsemöte Lund (13/4-2019) Styrelsemöte Uppsala (28/9-2019) Årsmöte Stockholm (23/11-2019) 2020: Extrainsatt årsmöte Karlstad (29/2-2020) Digitalt styrelsemöte (19/4-2020) Digitalt styrelsemöte (5/10-2020) Digitalt ordinarie årsmöte (28/11-2020) 2022: Extrainsatt årsmöte Karlstad (23:2-2022)