Fakulteten måste ta digitaliseringen på allvar

I april förra året anordnade Örebro universitet en konferens med temat ”Digitaliseringen och den förändrade juristrollen”. En av lärdomarna från konferensen var att juristutbildningens innehåll måste ses över så att morgondagens jurister kan möta de nya utmaningar som en digitaliserad juristbransch innebär. Samtidigt föreslås i den nya biblioteksutredningen en omfattande digitalisering av svensk litteratur och […]