Den 23 november hölls JURO:s årsmöte i Stockholm. På årsmötet diskuterades flera viktiga frågor; däribland att ändra föreningens stadgar för […]
Sista helgen i september samlades JURO:s styrelse i Uppsala för höstterminens första möte. Under mötet diskuterades flera viktiga frågor; däribland […]