JURO har valt ny ordförande

Den 23 november hölls JURO:s årsmöte i Stockholm. På årsmötet diskuterades flera viktiga frågor; däribland att ändra föreningens stadgar för att klara av en mer omfattande verksamhet framöver samt det remissvar JURO skrivit till Domstolsverket. På årsmötet valdes också ny ordförande samt vice ordförande för verksamhetsåret 2020. Ny ordförande är Minna Åström, tidigare utbildningsansvarig och […]

Styrelsemöte i Uppsala

Sista helgen i september samlades JURO:s styrelse i Uppsala för höstterminens första möte. Under mötet diskuterades flera viktiga frågor; däribland domstolsverkets översyn av notarietjänstgöringen, föreningarnas studentinflytande samt viktiga organisationsförändringar i JURO. Protokoll: Styrelsemöte Uppsala (28:9-2019)