Den 20 december avslutas remisstiden för den så kallade Notarieöversynen. Utredningen har välkomnats av hela juristbranschen som ett viktigt steg i att stävja den ohållbara betygshetsen som råder på juristprogrammet. Utredarens uppdrag har varit att se över kriterierna för antagning till notarietjänstgöringen och JURO har varit en av de remissinstanser som fått lämna synpunkter på förslaget.

JURO är positivt inställda till att Domstolsverket äntligen väljer att se över hur antagningsförfarandet till notarietjänstgöringen ser ut, främst med beaktande av den ohållbara situation som råder avseende psykisk ohälsa och stress kopplat till examensbetygen på juristprogrammet. Vi anser dock att de förändringar som föreslås inte är tillräckliga för att göra skillnad. JURO riktar därför skarp kritik mot förslaget på flera punkter.

Här nedan kan du läsa JURO:s remissvar i sin helhet.

Klicka här för att ta del av remissvaret i sin helhet.

 

JURO genom

Victor Abrahamsson, ordförande

Mail: ordf.juro@jf.se

#

No responses yet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *