Protokoll från styrelsemöte som hölls 1 april i Karlstad.
Ta chansen och kandidera till posten som revisor för JURO under verksamhetsåret 2023. Posten kommer tillsättas på det extrainsatta årsmötet […]
Den 19/11 hålls JURO:s årsstämma. Under sammanträdet sker val till JURO:s presidium för verksamhetsåret 2023. Presidiet består av två poster: […]
Ta chansen och kandidera till posten som revisor för JURO under verksamhetsåret 2022. Posten kommer tillsättas på det extrainsatta årsmötet […]
Den 28/11 hålls JURO:s årsstämma vilket innebär val av nytt presidium. Önskar ni ansöka till någon av posterna så önskar […]
Den 20 december avslutas remisstiden för den så kallade Notarieöversynen. Utredningen har välkomnats av hela juristbranschen som ett viktigt steg […]