Protokoll från styrelsemöte som hölls 1 april i Karlstad.
Ta chansen och kandidera till posten som revisor för JURO under verksamhetsåret 2023. Posten kommer tillsättas på det extrainsatta årsmötet […]
Den 19/11 hålls JURO:s årsstämma. Under sammanträdet sker val till JURO:s presidium för verksamhetsåret 2023. Presidiet består av två poster: […]
Ta chansen och kandidera till posten som revisor för JURO under verksamhetsåret 2022. Posten kommer tillsättas på det extrainsatta årsmötet […]
Den 28/11 hålls JURO:s årsstämma vilket innebär val av nytt presidium. Önskar ni ansöka till någon av posterna så önskar […]
Den 23 november hölls JURO:s årsmöte i Stockholm. På årsmötet diskuterades flera viktiga frågor; däribland att ändra föreningens stadgar för […]
Den 20 december avslutas remisstiden för den så kallade Notarieöversynen. Utredningen har välkomnats av hela juristbranschen som ett viktigt steg […]
Sista helgen i september samlades JURO:s styrelse i Uppsala för höstterminens första möte. Under mötet diskuterades flera viktiga frågor; däribland […]
I april förra året anordnade Örebro universitet en konferens med temat ”Digitaliseringen och den förändrade juristrollen”. En av lärdomarna från […]